De Gezins-Creatieve Therapie (GCT) is een laagdrempelige behandelvorm voor gezinnen. De behandeling richt zich op positieve veranderingen tussen ouder(s) en kind(eren) waardoor de  ouder-kind relatie positief versterkt. De behandeling wordt uitgevoerd met het hele gezin. Doelen kunnen zijn

  • ouders leren leeftijdsadequaat inspelen op hun kinderen
  • ouders leren overleggen, taken verdelen, plannen en leiding nemen
  • ouders leren hun eigen aandeel in succeservaringen herkennen
  • ouders leren positief opvoedgedrag in de thuissituatie toepassen
  • ouders krijgen inzicht in hun (on)mogelijkheden bij de opvoeding
  • ouders hebben meer positieve vaardigheden

Doelgroep: De GCT richt zich op gezinnen met jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, waarbij de ouder(s) problemen ervaren bij de opvoeding.

Werkwijze: De therapie bestaat uit 10 sessies die om de week plaatsvinden. De sessies zelf duren ongeveer 1 uur waarbij er een korte voor- en nabespreking is met de ouder(s) alleen. Er wordt gewerkt met beeldend materiaal. Voor ieder gezinslid wordt tenminste een werk-leerpunt geformuleerd. De therapeut “vertaalt” de geformuleerde werkpunten in concrete opdrachten. Het aanbod is gericht op het opdoen van positieve ervaringen en nieuwe interactie mogelijkheden. Daarna wordt er vier sessies, aan de hand van opdrachten met deze werkpunten gewerkt. De vijfde sessie is er een tussenevaluatie met de ouders alleen over het verloop van de therapie, hierin wordt besproken in hoeverre de werkpunten behaald zijn en kunnen deze eventueel veranderd/aangevuld worden. Daarna wordt er nog vier sessies met beeldend materiaal gewerkt waarbij de ouder(s) bij het bedenken van de opdrachten steeds meer zelf gaan doen. De tiende sessie is er een eindevaluatie met de ouders.

Begeleiding: Naast de kunstzinnig therapeut is er ook een co-therapeut betrokken bij de therapie.

Tarief