De therapie

Wij vinden het belangrijk dat jij je prettig voelt tijdens de therapie. Het slagen van de therapie staat of valt immers met de klik die je hebt, of die jouw kind heeft, met jouw therapeut. We zullen dan ook tijdens ons eerste gesprek bekijken welke behandelmethode het beste bij jou en jouw hulpvraag past.

Doordat wij geen contract met de gemeente hebben, kun je doorgaans bij ons vrij snel terecht. Of de therapie voor jou, of jouw kind, wordt vergoed kun je nakijken onder vergoedingen.

Iedere therapeut bij Emoties-Enzo beheert haar agenda zelfstandig.
Mits het niet een verwijzing voor één specifieke therapeut betreft, zal de aanvraag praktijk breed worden voorgelegd, uiteraard met in achtneming van de hulpvraag / therapievorm.
Waarbij de (passende) therapeut met beschikbaarheid voor deze nieuwe cliënt, het contact met hem/haar zal zoeken.

Cognitieve gedragstherapie

Creatieve en speltherapie

Doodgewoon schrijven

Droomuitleg

EMDR

Enneagram

Hypnotherapie

Kunstzinnige therapie

RET

SCHIP-aanpak

 

Hoe werken wij?

Voorafgaand aan de daadwerkelijke begeleiding vindt er een zogenaamd intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek brengen we in kaart wat er is gebeurd en zullen wij gezamenlijk de hulpvraag vaststellen. De duur van dit intakegesprek is ongeveer 50 minuten. In geval van therapie bij kinderen, vindt na 4 gesprekken een eerste (tussentijdse) evaluatie plaats. Bij volwassenen evalueren we na ongeveer 10 gesprekken , waarin wij samen bekijken in hoeverre de hulpvraag nog actueel is en of continuering van de hulpverlening noodzakelijk is.

 

De totale duur van de begeleiding is voor iedereen anders. Ieder mens is anders en iedere omstandigheid is anders. Men komt één keer per twee weken gedurende 50 minuten alléén en op individuele basis voor begeleiding. Maar hier kan, om diverse redenen, van afgeweken worden. Wij proberen zo veel mogelijk een vaste dag en tijdstip af te spreken, dit voor de duidelijkheid voor iedereen.

 

Tot slot

Tijdens de begeleiding wordt men geholpen zich te uiten op een manier die passend is bij het individu. Dit kan zijn door middel van praten, tekenen, verven, kleien, etc. Ook kunnen methodieken vanuit de hypnotherapie worden ingezet.

Het tarief voor het intakegesprek en de begeleiding vind je onder tarief. Betaling vindt contant plaats aansluitend aan het gesprek, of via een akkoordverklaring voor automatische incasso.

Niet nagekomen afspraken, die niet uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden afgebeld, worden in rekening gebracht.

 

Klik hier voor vergoedingen