Klachtenregeling

Heeft u klachten?

Via het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg zijn we aangesloten bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Als u klachten heeft en wilt weten hoe u die aan moet pakken? Klik dan hier.

Mocht u er dan nog niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de SCAG.