Mindfulness Is het bewust aanwezig zijn bij wat je ervaart in het hier en nu. Je ontwikkelt de vaardigheid om je aandacht van het piekeren of dromen over verleden of toekomst weer terug te brengen naar het huidige moment. Mindfulness gaat ook over het zonder oordeel accepteren van wat er is met mildheid voor jezelf en anderen.

In de MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training worden meditatietechnieken vanuit het Boeddhisme gecombineerd met westerse psychologische kennis. De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 ½ uur en een stiltedag. Elke sessie heeft een eigen thema en bestaat uit mindfulness-oefeningen, theoretische onderbouwing en het uitwisselen van ervaringen. Het dagelijks thuis oefenen een belangrijk onderdeel van de training. Je krijgt hiervoor een werkmap en audiobestanden. Bij de individuele training duren de sessies geen 2 ½ maar 1 ½ uur.

De positieve effecten van mindfulness zijn wetenschappelijk bewezen. Zo vergroot mindfulness de kwaliteit en zorgt het voor positieve veranderingen in het brein. Het draagt bij aan een vermindering van stressklachten, slaapproblemen, angst en somberheid. Ook zorgt het voor een grotere opmerkzaamheid van wat er in je omgaat waardoor meer ruimte ontstaat om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan je gezondheid en welbevinden. Mindfulness draagt ook bij aan het meer kunnen genieten van prettige momenten.