Iedereen vanaf vier jaar is welkom in onze praktijk. Onze specialiteit is het begeleiden/therapie bij verlies in de breedste zin van het woord. Andere problematiek is ons ook niet onbekend. U kunt zich telefonisch of via de mail bij ons aanmelden, waarna wij telefonisch samen met u inventariseren of uw hulpvraag binnen ons team past en welke behandelaar het beste kan worden ingezet.

Wij hebben doorgaans een zeer korte wachtlijst en wij hebben geen verwijsbrief nodig van de huisarts.

Wij geven therapie aan:

Kinderen

Kinderen kunnen vanaf vier jaar bij ons terecht. Ernstige gebeurtenissen zoals dood, echtscheiding of ziekte in het gezin hebben een grote impact op het kind. Daarnaast kun je je zorgen maken over veranderd gedrag zonder dat je weet wat dat heeft veroorzaakt. Het gevoel dat het niet zo goed gaat met je kind, kan al reden genoeg zijn om je kind aan te melden voor een aantal sessies. Hoe minder kinderen praten, hoe meer we af kunnen lezen aan hun gedrag. In sessies met kinderen gaan we daarom vooral veel spelen en creatief aan de slag en zoeken zo een toegang tot hun wereld. Met jongeren ligt de nadruk meer op praten.

Is uw kind jonger dan 4 jaar? Dan werken we met de ouders via opvoedingsondersteuning.

Volwassenen

Iedere volwassene die het gevoel heeft vast te lopen is welkom bij ons. Afhankelijk van wat passend bij u is, kiezen we een behandelmethode. Dit doen we altijd in overleg met u!

Gezinnen

Gezinstherapie is aan te raden als er vooral interpersoonlijke problemen spelen. De problemen spelen zich dan niet zozeer af binnen één persoon, maar binnen de gehele gezinsstructuur.

Vaak is de slecht verlopende onderlinge communicatie de boosdoener, dit kan worden gecombineerd met onbegrip voor elkaar, waardoor men al snel geen gezellige sfeer meer binnen het gezin ervaart. Verwijten worden gemaakt, oplossingen worden niet gevonden. Onder begeleiding kan de communicatie onderling weer op gang komen, en wordt het makkelijker gemaakt om emoties naar elkaar te uiten. Ieder gezinslid reageert op zijn eigen manier. Om elkaar hier de ruimte in te geven en te accepteren is een enorme uitdaging. Met name het enneagram wordt actief betrokken bij de gezinstherapie, maar ook creatieve werkvormen.

Partners van zieke mensen

Naast kinderen en gezinnen begeleiden we ook mensen die een ernstig zieke partner verzorgen, de zogenaamde mantelzorgers.

Als je partner ernstig ziek is, gaat de meeste aandacht uit naar de partner. Je staat niet (meer) stil bij wat er met jou gebeurt en daardoor kan de draaglast langzaamaan en haast ongemerkt groter worden dan je draagkracht. Mantelzorg is nu eenmaal zwaar, zo blijkt uit ervaringen van vele mantelzorgers. Daarom is het verstandig om ook stil te staan bij hoe je als partner omgaat met alle veranderingen; je eigen emoties, je verdriet en jouw gevoel van verlies. En hoe je als partner voldoende kracht en energie houdt om jouw zieke partner bij te staan. De rol van de mantelzorger wordt mooi samengevat in de veiligheidsinstructies vlak voor vertrek van een vliegtuig: “Doe eerst zelf het zuurstofmasker op en dan pas bij uw medereizigers”. Met andere woorden je kunt iemand anders alleen goed helpen als je daar zelf ook echt toe in staat bent. In de sessie gaan we naast praten ook praktisch aan de slag, samen zoeken we naar manieren die helpen in jouw dagelijkse realiteit.

Stellen van wie de relatie in slecht weer verkeert

Het is niet eenvoudig een relatie goed in stand te houden. Voor we het weten komt de sleur er in en geven we prioriteit aan andere zaken. Door deze en andere zaken kan uw relatie in slecht weer terecht komen.

Voor relaties in zwaar weer, of dit nu liefdesrelaties zijn, ouder-kind relaties, broer-zus relaties, vriendinnen-relaties, bieden wij de SCHIP-aanpak.

SCHIP is acroniem voor vijf fases in de behandeling:

Samenkomen
Conflict en Verliesverheldering
Helpend Horen
Integratie
Partners

Deze aanpak richt zich op het weer verbinden. Dit doen we door terug te gaan naar waar de relatie ooit begonnen is. Wat was zo waardevol? Wat vonden jullie leuk aan elkaar? Wat waren de complimenten die gegeven werden? Vervolgens wordt er zeer uitgebreid en diep stilgestaan bij waar de relatie ‘is gaan schuiven’. Waar ontstonden de eerste barstjes? In fase twee brengen we de conflicten en verliezen ter sprake. Ieder conflict heeft een verlies onder zich, een verlies dat meestal niet wordt besproken of gezien. In de fase Helpend Horen geven beiden erkenning voor wat er mis is gegaan, zonder dat met hierdoor wordt ontschuldigd. De integratie gaat over het markeren van een overgangsfase van moeilijke communicatie naar opnieuw verbinden. Dat opnieuw verbinden gebeurt in fase vijf: ouderschap.

Meer informatie over de SCHIP-methode

Scheidende stellen

 In geval van een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn is de eerste wens om ‘zo goed mogelijk te scheiden voor de kinderen’. Dit lukt velen. Soms verslechtert de communicatie en kun je als stel belanden in een  vechtscheiding of kom je er samen toch niet uit zoals je had gehoopt. Wij begeleiden stellen in alle stadia van scheiding

Scheidende stellen bieden wij de SCHIP-aanpak.

SCHIP is acroniem voor vijf fases in de behandeling:

Samenkomen
Conflict en Verliesverheldering
Helpend Horen
Integratie
Partners

Deze aanpak richt zich op het verbinden als partners in ouderschap. Dit doen we door terug te gaan naar waar de relatie ooit begonnen is. Wat was zo waardevol? Wat vonden jullie leuk aan elkaar? Wat waren de complimenten die gegeven werden? Vervolgens wordt er zeer uitgebreid en diep stilgestaan bij waar de relatie ‘is gaan schuiven’. Waar ontstonden de eerste barstjes? In fase twee brengen we de conflicten en verliezen ter sprake. Ieder conflict heeft een verlies onder zich, een verlies dat meestal niet wordt besproken of gezien. In de fase Helpend Horen geven beiden erkenning voor wat er mis is gegaan, zonder dat met hierdoor wordt ontschuldigd. De integratie gaat over het markeren van een overgangsfase van liefdespartners naar partners in ouderschap. Dat opnieuw verbinden gebeurt in fase vijf: ouderschap.

Meer informatie over de SCHIP-methode

 

Neem contact met ons op