Om bij ons in behandeling te komen heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig.

Wij proberen onze wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Over het algemeen kunt u binnen maximaal 4 weken bij ons terecht. Wij spreken pas een eerste gesprek af als we weten dat we daarna ook ruimte hebben voor verdere behandeling.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de therapie te bekostigen, afhankelijk van uw situatie:

Zorgverzekeraar

Vaak worden de kosten vanuit je aanvullende verzekering vergoed. De praktijk is verbonden aan verschillende beroepsverenigingen. Het is goed om bij je verzekering te checken of de therapie vergoed wordt.

De beroepsverenigingen hebben afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Dit betekent dat vergoeding kan verschillen per beroepsvereniging.

Vergoedingen via de Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA) (therapie bij Leoniek en Janneke)

Vergoedingen via NFG (therapie bij Katja Eenink)

Vergoedingen via NVVS (therapie bij Simone van den Nouweland)

De vergoedingsoverzichten zijn een indicatie. Alle behandelingen bij Emoties Enzo vallen onder alternatieve geneeswijzen.

LET OP: het is niet altijd duidelijk bij degene die jou te woord staat, waar wij te vinden zijn. Noem dan onze AGB codes:

AGB code van de praktijk is: 90-010059.
Persoonlijke AGB code van Leoniek, behorende bij het praktijknummer is 90-031121.
Persoonlijke AGB code van Janneke, behorende bij het praktijknummer is 94104729.
Persoonlijke AGB code van Katja, behorende bij het praktijknummer is 90107607.
Persoonlijke AGB code van Simone, behorende bij het praktijknummer is 90106558.

 

Wellicht is het nodig / of kan het handig zijn om bij navraag ook onze aansluitnummers bij de beroepsverenigingen te vermelden:

Het aansluitnummer van Leoniek van der Maarel van de beroepsverenigingen:
NBVH: 10098.
RBCZ: 204302.
SRBAG: 113798.
NVPA: 532-15081961.
NIP: 225729
BTW nummer: NL001501592B76

Het aansluitnummer van Eliza Does van de beroepsverenigingen:
NVKT 21NVKT143372124, lidnummer 1963 (klik hier voor vergoedingen).

Het aansluitnummer van Janneke van Amsterdam van de beroepsvereniging:
NVPA: 104410.
RBCZ:
BTW nummer: NL002058713B14

Het aansluitnummer van Katja Eenink van de beroepsvereniging:
NFG: 9073

Het aansluitnummer van Wendy van Vliet van de beroepsvereniging:
NVPA: 104820.

Het aansluitnummer van Simone van den Nouweland van de beroepsvereniging:
NvvS: 109601

Leoniek geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ. Registratienummer 120005901.

Janneke is geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ.
Registratienummer 130003511.

Simone is geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ.
Registratienummer 110004417.

Kamer van Koophandel Leoniek: 27311617
Kamer van Koophandel Linda: 27349595
Kamer van Koophandel Janneke: 34207241
Kamer van Koophandel Wendy: 27372102
Kamer van Koophandel Simone: 73442364

===========

Mocht jouw verzekering niet vergoeden, dan lukt het soms ook via een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wij staan goed bekend in ons vakgebied (rouw) bij de CJGs. Je wendt zich hiervoor tot het loket Jeugdhulp of CJG van de gemeente waar je woont. Dit is een traject dat je zelf dient aan te vragen en te onderbouwen. Een voorwaarde die een gemeente stelt is dat deze zorg niet door een al gecontracteerde instelling gegeven kan worden en/of kunt motiveren waarom het Zorg in Natura aanbod niet passend is.

Neem contact op met Leoniek, Linda, Janneke of Hans