Doodgewoon schrijven is een vorm van therapie, speciaal bedoeld voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar die een dierbaar iemand zijn verloren. Samen met een van onze therapeuten schrijf je het verhaal rond die dood op. Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat is er veranderd? Hoe is dat voor jou? Naast schrijven, ben je ook bezig met andere creatieve opdrachten. Meestal kom je bij Doodgewoon schrijven 6-8 keer naar onze praktijk. Met de ouder(s) hebben we een intake gesprek, een evaluatiegesprek tussendoor en een afsluitend gesprek. Uit ervaring blijkt dat Doodgewoon schrijven het meest effectief is vanaf 6-9 maanden na het overlijden van degene om wie het gaat.

 

Meer weten over Doodgewoon schrijven? Neem contact op met Janneke.