Creativiteit en spel zijn andere manieren van communiceren. Ze geven toegang tot gevoelens of gedachten die anders misschien verborgen blijven. Door spelenderwijs uiting te geven aan wat het kind bezighoudt wordt het ook direct concreet en tastbaar. Kinderen leren hun eigen oplossingen te bedenken en kunnen deze uitproberen.

Gevoelens worden tijdens creatieve therapie op non-verbale wijze geuit. Door middel van onder andere muziek maken, toneelspelen, dansen of bijvoorbeeld schilderen, worden gevoelens en problemen uitgebeeld en onderzocht. Het doel van creatieve therapie is het erkennen van problemen en het vervolgens in gang zetten van processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling. Het kan inzicht geven in innerlijke conflicten en kan verwerking bevorderen.

We werken bij Emoties Enzo veel met tekenen, verven, toneelspel, kleien, knutselen, muziek, verhalen schrijven en verhalen vertellen. Iedere vorm van creatief-zijn kan worden gebruikt op het moment dat het helend lijkt te zijn voor het kind of de jongere. Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding kunnen moeilijk zijn om over te praten. We maken dan ook veel gebruik van deze therapievorm.

Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over creatieve therapie.