Ben je leerkracht? IB-er? Directeur? Of werk je op een andere manier met een klas vol kinderen/jongeren?

Vind je het moeilijk hoe om te gaan met een hele klas, met veel kinderen die allemaal anders zijn en anders reageren, als er een overlijden of ander ernstig verlies plaatsvindt?

 

Wij verzorgen lessen die speciaal ontwikkeld zijn voor het onderwerp voor de volgende thema’s:

Overlijden

Iedere situatie is anders en vraagt om maatwerk. Als wij een les verzorgen zullen we deze zo veel mogelijk aanpassen aan de situatie. Over het algemeen zitten de volgende thema’s in de les over overlijden:

  • We bespreken met de kinderen in de klas de zorgen die dit overlijden oproept.
  • Wat kun je doen als je bang bent dat het jou ook gebeurt.
  • Wat gebeurt er als je doodgaat, waar kom je dan?
  • Wat wil je nog zeggen tegen degene die is doodgegaan (als het de kinderen direct raakt) of tegen de nabestaande (als het gaat om ouder of brusje van klasgenoot).

Verdriet en troost

Deze lessen hebben als doel om met kinderen in gesprek te gaan over verdriet en troost. Ze worden ingezet als er een ouder van een van de leerlingen ernstig ziek is of als een van de kinderen met een overlijden te maken heeft gehad.

De les start met een verhaal, gedicht of muziek rond het thema verdriet en wordt gevolgd door een klassikaal gesprek waarin ruimte is om de eigen ervaringen te delen. Alle verlieservaringen kunnen zo aan bod komen zonder dat een van de kinderen zich aangesproken voelt. Dit delen met elkaar zorgt voor (h)erkenning. We onderzoeken ook wat helpt als je verdrietig bent en wat je voor jezelf of een ander kunt doen. De creatieve verwerkingsopdracht die hierop volgt, geeft kinderen de mogelijkheid zich nog meer met het thema te verbinden en het eigen te maken. Ook hebben ze hiermee een tastbare herinneringen aan wat we met elkaar gedeeld en besproken hebben. De les zal zorgvuldig afgerond worden.

De inhoud van de lessen zal worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen en de behoefte van de klas. Ze vormen een opening om met elkaar in gesprek te gaan waarna de leerkrachten hier zelf mee verder kunnen.

Een les duurt ongeveer 1 ½ uur, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden binnen de school.

 

 

Neem contact op met Leoniek, Linda of Janneke