In de praktijk werken we met kinderen en gezinnen die te maken hebben met rouw, echtscheiding of zieke in het gezin. Daarnaast behandelen we ook problemen waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is. We gaan op zoek naar de dieper gelegen psychische oorzaken van deze problemen en werken actief aan een passende oplossing. Soms kan deze oplossing zitten in de manier van opvoeden, soms kan hij zitten in de zelfsturing van het kind. Mochten er naar onze mening neurologische oorzaken zijn, dan verwijzen wij altijd door.

Niet iedereen kan even makkelijk over gevoelens praten. Voor kinderen is het überhaupt moeilijk hun gevoelens in woorden uit te drukken. Daarom gaan we samen op zoek naar een werkwijze die werkt. Voorafgaand aan de therapie vindt er een intakegesprek plaats. Dit intakegesprek is bedoeld om kennis te maken, de problematiek en het behandelplan te bespreken. We bieden zowel individuele therapie, als lotgenotengroepen. Tijdens de sessies maken we gebruik van allerlei verschillende methodieken, afhankelijk van wat past:

Lotgenotengroepen
Voor kinderen in rouw worden lotgenotengroepen georganiseerd. De kracht hiervan zit in het vinden van herkenning, erkenning en het normaliseren van de ervaringen. Kinderen denken vaak dat ze de enigen zijn. Door het delen van ervaringen, gedachten en gevoelens merken de kinderen dat dit niet zo is. Dat maakt ze minder alleen en maakt het ook makkelijker gevoelens te accepteren.
De kinderen komen zes keer wekelijks bij elkaar. De groepen delen we in naar leeftijd. Tijdens de bijeenkomsten gaan ze actief met elkaar aan de slag over wat er is gebeurd en welke gevoelens en gedachten zij hierbij ervaren. Ze delen ervaringen en tips met elkaar en uiten hun gevoelens ook creatief. De bijeenkomsten worden afgesloten met een evaluatief oudergesprek. Vaak is een lotgenotengroep voor kinderen in rouw genoeg om te leren omgaan met het verlies.
Hypno- en regressie therapie
Hypnose is een bewustzijnstoestand van verhoogde concentratie. In feite maken we deze toestand regelmatig mee, zoals dagdromen, in gedachten verzonken zijn, opgaan in een boek of in de trein zitten en ons opeens realiseren dat je al bijna bij je bestemming bent aangekomen. In deze toestand zijn we beter in staat om onze ratio uit te schakelen. In tegenstelling tot toneelhyponese (denk aan Rasta Rostelli waar mensen in een citroen happen) is de hypnotherapie die hypnotherapeuten gebruiken een staat waarbij je nog precies weet wat je aan het doen bent, waarbij je zelf op ieder moment kan stoppen.

Tijdens de sessies wordt men naar deze bewustzijnstoestand begeleid. De aandacht van de cliënt richt zich steeds verder naar binnen, waardoor deze in toenemende mate in contact komt met zijn/haar innerlijke wereld en de mogelijkheden die daarin opgeslagen liggen. Kinderen blijken bijzonder gevoelig voor hypnotherapie en de resultaten zijn vaak bijzonder. Hypnotherapie kan bij alle psychische problemen worden gebruikt, waaronder: schuldgevoelens, angst- en stressklachten, rook- en eetverslavingen, depressieve klachten en posstraumatische stresstoornissen. Daarnaast biedt het ook een oplossing bij lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben zoals: buikpijn, hoofdpijn, slaapproblemen en allergieën.

Voor meer informatie: www.hypnotherapie.nl.

Creatieve en speltherapie
Creativiteit en spel is een andere manier van communiceren. Het geeft toegang tot gevoelens of gedachten die anders misschien verborgen blijven. Door spelenderwijs uiting te geven aan wat men bezighoudt wordt het ook direct concreet en tastbaar. Kinderen leren hun eigen oplossingen te bedenken en kunnen deze uit proberen.

We werken veel met tekenen, verven, toneelspel, kleien, knutselen, muziek, verhalen schrijven en verhalen vertellen. Iedere vorm van creatief-zijn kan worden gebruikt op het moment dat het helend lijkt te zijn voor het kind of de jongere. Nare gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding kunnen moeilijk zijn om over te praten. We maken dan ook veel gebruik van creatieve en spel werkvormen.

Enneagram
Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel waarmee we op een dieper niveau beter inzicht kunnen krijgen in de patronen van denken, voelen, doen. Zo leer je jezelf en je valkuilen beter kennen. Dit inzicht helpt je om anders met je probleem, jezelf en anderen om te gaan.

Het enneagram wordt voornamelijk tijdens gezinssessies en interpersoonlijke problemen gebruikt. Ook met kinderen maken we in de praktijk gebruik van het enneagram. Aan de hand van een vragenlijst bespreken we de enneagramtypes. Kinderen tot ongeveer 10 jaar werken met het enneagram op basis van de figuren uit Winnie de Poeh. Door het spelen van een spel komen zij achter hun eigen patronen. Door weer met deze patronen te ‘spelen’ kunnen kinderen meer grip krijgen op hun eigen leven en kunnen ook zij meer begrip krijgen voor zichzelf en voor de dierbaren om hun heen. Door niet alleen inzicht te krijgen in de eigen patronen, maar ook in die van (dierbare) naasten, zullen we met meer begrip en mededogen naar onszelf en naar elkaar kunnen kijken. Dit biedt concrete handvatten in de sessies.

EMDR
Gebeurtenissen uit het verleden kunnen nog een enorme grip hebben op ervaringen nu. Als je wordt geconfronteerd met een soortgelijke situatie kan je heel sterk reageren wat niet in verhouding staat met wat er nu daadwerkelijk is gebeurd. Het is als het ware een schrikreactie, opgeroepen door de bewuste of onbewuste herinnering van een gebeurtenis uit het verleden. EMDR is een techniek waarmee op een laagdrempelige manier disfunctionele herinneringen kunnen worden verwerkt.
We beschikken allemaal over het vermogen om deze gebeurtenissen alsnog te verwerken. Dit gebeurt bij

EMDR door het denken aan de gebeurtenis en tegelijkertijd tikjes op de oren te horen, of tikjes op de handpalmen te voelen of met de ogen te bewegen. Het is een laagdrempelige methodiek, die wetenschappelijk bewezen is en snel resultaat boekt! EMDR wordt in de praktijk ingezet bij posttraumatische stress of traumatische gebeurtenissen bij kinderen vanaf 6 jaar.

Voor meer informatie bekijk dit youtube filmpje en ga naar Vereniging EMDR Nederland.

Droomuitleg
Dromen doen we allemaal en altijd. Soms onthoud je je droom, soms is een droom zo indrukwekkend dat we willen weten wat de droom betekent, en altijd zegt een droom iets over wat jou (onderbewust) bezig houdt. In één sessie kan de droom verklaard worden. Niet door boeken of door de therapeut (zoals je dat vaak leest), maar door jezelf.
We werken dan met een tekening. Eerst ga je het belangrijkste beeld uit de droom tekenen. Vervolgens gaan we stap voor stap onderzoeken wat de beelden, die naar voren komen, voor je betekenen. De dromenuitleg kan een losse sessie zijn, maar kan ook deel uitmaken van een behandelplan. Het biedt direct inzicht in wat er onbewust leeft en is zo van grote therapeutische waarde. Helemaal voor kinderen die zo moeilijk onder woorden kunnen brengen wat ze voelen!
Gelukskoffer
De methodiek is een ontdekkingsreis (6 bijeenkomsten voor het kind en 1 ouderbijeenkomst) waarin het kind op zoek gaat naar zijn eigen kracht, zijn eigen mogelijkheden en de invloed die het heeft op zijn manier van denken. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met als doel:

o vergroten van zelfvertrouwen
o bewustworden en stimuleren van de eigen kracht
o een positief zelfbeeld
o ontdekken van eigen invloed op geluksgevoel
o verantwoordelijkheid nemen
o ontdekken van de eigen talenten
o verbeteren van de sociale omgang

Pas als het goed gaat met het kind zelf, kan het goed zijn voor een ander en de wereld om zich heen.