Wendy stelt zich voor

Mijn naam is Wendy van Vliet, sinds begin 2019 ben ik werkzaam in de praktijk. 

In mijn werk als schoolmaatschappelijk werker kwam ik veel in aanraking met kinderen van gescheiden ouders. Als kind van gescheiden ouders kan ik me goed inleven in de gevoelens die zij hebben over de scheiding van hun ouders. In vond het belangrijk om mijn kennis over scheiding en de impact op kinderen verder te ontwikkelen, dit heb ik gedaan door onder andere de opleiding tot Dappere Dino’s en Stoere Schildpadden trainer en een training tot rouw en verliescoach te volgen. Deze kennis heb ik voornamelijk ervaren als basiskennis en veel kunnen toepassen in de praktijk.

Op zoek naar  meer kennis en diepgang rondom het thema rouw en verlies heb ik de post HBO opleiding Rouw- en verliestherapie aan de Sociale Academie Utrecht gevolgd en heb ik ook de training SCHIP-aanpak mogen volgen.

Rouw en verlies is een thema waar iedereen mee te maken krijgt door ziekte, overlijden, verlies van baan, een scheiding. 

In de praktijk begeleid ik voornamelijk kinderen, jongeren en hun ouders,  maar ook volwassenen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt. Rouw is niet universeel, een ieder ervaart het op zijn of haar eigen manier. Dit maakt dat geen traject hetzelfde is en ik samen met de cliënt kijk welke methodiek het beste aansluit. 

 

Naast mijn werk in de praktijk ben ik manager bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding en opleider Dappere Dino’s, Stoere Schildpadden en ScheidingsATLAS.