Kinderen

In de praktijk begeleiden wij kinderen vanaf 4 jaar. Heftige gebeurtenissen zoals dood, echtscheiding of ziekte in het gezin hebben een grote impact op het kind. Daarnaast kun je je zorgen maken over veranderd gedrag zonder dat je weet wat dat heeft veroorzaakt. Het gevoel dat het niet zo goed gaat met je kind, kan al reden genoeg zijn om je kind aan te melden voor een aantal sessies. Hoe minder kinderen praten, hoe meer we af kunnen lezen aan hun gedrag. In sessies met kinderen gaan we daarom vooral veel spelen en knutselen, en zoeken zo een toegang tot hun wereld. Met jongeren ligt de nadruk meer op praten.

Vertolking stem van het kind

Als kindbehartiger (www.kindbehartiger.nl) vertaalt en borgt Leoniek van der Maarel de stem van het kind richting ouders in echtscheidingssituaties.

Gezinnen

Gezinstherapie is aan te raden als er vooral interpersoonlijke problemen spelen. De problemen spelen zich dan niet zozeer af binnen één persoon, maar binnen de gehele gezinsstructuur. Vaak is de slecht verlopende onderlinge communicatie de boosdoener, dit kan worden gecombineerd met onbegrip voor elkaar, waardoor men al snel geen gezellige sfeer meer binnen het gezin ervaart. Verwijten worden gemaakt, oplossingen worden niet gevonden. Onder begeleiding kan de communicatie onderling weer op gang komen, en wordt het makkelijker gemaakt om emoties naar elkaar te uiten. Ieder gezinslid reageert op zijn eigen manier. Om elkaar hier de ruimte in te geven en te accepteren is een enorme uitdaging. Met name het enneagram wordt actief betrokken bij de gezinstherapie, maar ook creatieve werkvormen.

Partner coaching

Naast kinderen en gezinnen begeleiden we ook mensen die een ernstig zieke partner verzorgen, de zogenaamde mantelzorgers. Als je partner ernstig ziek is, gaat de meeste aandacht uit naar de partner. Je staat niet (meer) stil bij wat er met jou gebeurt en daardoor kan de draaglast langzaamaan en haast ongemerkt groter worden dan je draagkracht. Mantelzorg is nu eenmaal zwaar, zo blijkt uit ervaringen van vele mantelzorgers. Daarom is het verstandig om ook stil te staan bij hoe je als partner omgaat met alle veranderingen; je eigen emoties, je verdriet en jouw gevoel van verlies. En hoe je als partner voldoende kracht en energie houdt om jouw zieke partner bij te staan. De rol van de mantelzorger wordt mooi samengevat in de veiligheidsinstructies vlak voor vertrek van een vliegtuig: “Doe eerst zelf het zuurstofmasker op en dan pas bij uw medereizigers”. Met andere woorden je kunt iemand anders alleen goed helpen als je daar zelf ook echt toe in staat bent. In de sessie gaan we naast praten ook praktisch aan de slag, samen zoeken we naar manieren die helpen in jouw dagelijkse realiteit.