Vergoedingen

Vaak worden de kosten vanuit je aanvullende verzekering vergoed. De praktijk is verbonden aan verschillende beroepsverenigingen. Het is goed om bij je verzekering te checken of de therapie vergoed wordt. Voor overzicht vergoedingen via de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), klik hier. Voor overzicht vergoedingen via de Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA), klik hier

Vermeld bij navraag bij je zorgverzekeraar de AGB-code.

AGB code van de praktijk is: 90-010059.
Persoonlijke AGB code van Leoniek, behorende bij het praktijknummer is 90-031121.
Persoonlijke AGB code van Linda, behorende bij het praktijknummer is 90-030808.

Het aansluitnummer van Leoniek van der Maarel van de beroepsverenigingen:
NBVH: 10098.
RBCZ: 204302.
SRBAG: 113798.
NVPA: 532-15081961.
NIP: 225729

Kamer van Koophandel: 27311617

Naast aansluiting bij beroepsverenigingen is Leoniek geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ. Registratienummer 120005901.

==========

Het aansluitnummer van Linda Lawa van de beroepsverenigingen:
NVKT oag en de NVAZ 00509 (klik hier voor vergoedingen).

Kamer van Koophandel: 27349595

===========

Janneke van Amsterdam is geregistreerd als jeugdzorgwerker bij SKJ.
Registratienummer 130003511.

Kosten

Individuele therapie door hoofdbehandelaar Leoniek van der Maarel (hypnotherapie, EMDR, speltherapie, CGT, creatieve therapie)
per 50 minuten € 85,– / op locatie € 100,–

Inidvuele therapie door behandelaar Linda Lawa (kunstzinnige therapie) of Janneke van Amsterdam (CGT, RET, doodgewoon schrijven)
per 50 minuten € 75,– / op locatie € 90,–

Leertherapie
per 50 minuten € 85,-

Relatietherapie
per 50 minuten € 85,–

Gezinstherapie
per 50 minuten € 85,–

Begeleiding professionals
per 50 minuten € 100,–

Begeleiding professionals op locatie
per aanwezig uur € 125,–

Enneagram interview
€ 150,– (anderhalf uur)

Voorlichting / workshop kinderen en rouw op locatie
per aanwezig uur € 100,–

Openbare workshop omgaan met kinderen in rouw
per persoon per dag € 200,–

Lotgenotengroepen kinderen
per persoon (incl. intake en afsluitend gesprek) voor 6 bijeenkomsten € 345,–

Reiskosten die in rekening worden gebracht zijn € 0,19 per kilometer. Indien de reistijd langer dan een half uur is, wordt € 30,– per uur reistijd in rekening gebracht.

 

Privacy

AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
a) Wat we al eerder opnamen in de nieuwsbrief:

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.
De (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Hoe gaan wij bij Emoties Enzo om met uw privacy?

Klachtenregeling

Heeft u klachten?

Via het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg zijn we aangesloten bij Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Als u klachten heeft en wilt weten hoe u die aan moet pakken? Klik dan hier.

Mocht u er dan nog niet uitkomen dan kunt u zich  wenden tot de geschillencommissie van de SCAG.