Mijn naam is Simone van den Nouweland en ik ben vanaf 2019 als cliëntcentered speltherapeut verbonden aan de praktijk Emoties-Enzo. In 2000 heb ik de hbo-opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlener afgerond en na een aantal jaar in de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt, werk ik sinds 2005 (deeltijd) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Hier heb ik heel veel ervaring opgedaan op het gebied van kindeigen problematiek, systeem- en opvoedproblematiek. Om hier meer onderbouwde kennis over op te doen en meer te leren over hoe ik hierin het kind sterker kan maken, ben ik in 2016 de opleiding tot cliëntcentered speltherapeut gestart aan de InHolland Academy te Amsterdam. Mijn eindartikel van de opleiding heb ik geschreven over hoogsensitiviteit in de spelkamer.

Ik geloof heel erg in de kracht van en het eigen oplossend vermogen van zowel de ouders als het kind en zie mijzelf als een gids die ouders en kind daar naartoe leid, waarna zij zelf het stokje weer kunnen overpakken. Voor een kind is het vaak nog moeilijk om in gesprekken aan te geven waar zij tegenaan lopen. Spelen is echter de natuurlijke taal van het kind; in plaats van erover te praten, speelt het kind liever over dingen die het bezighoudt of waar het tegenaan loopt. Door mee te spelen indien het kind dit vraagt en door interventies in het spel te doen zal ik het kind helpen zijn of haar belevingen te uiten en eventueel te verwerken. In de therapie stel ik mijzelf volgend op. Door daarnaast te werken aan een goede therapeutische relatie en naar het kind het vertrouwen uit te dragen dat de oplossing in het kind zelf ligt, zie je dat het kind steeds meer het vertrouwen krijgt in zichzelf en tot al dan niet bewuste (gedrags)oplossingen komt.

Daarnaast werk ik graag met ouders en zoek ik ook hierin graag de verbinding. Mijn kracht ligt in het vertalen van wat een kind mij laat zien in een begrijpende taal voor ouders, zonder dat ik hierin het vertrouwen van het kind schaadt. In de ouderbegeleiding kijken we met elkaar naar waar de behoefte van ouders ligt en hoe zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen en begrijpen. Hierbij kan je denken aan een stuk psycho-educatie of opvoedondersteuning.

Als persoon ben ik warm, vriendelijk en respectvol  en ben ik tegelijkertijd duidelijk en eerlijk..

Ik kijk ernaar uit u en uw kind te helpen binnen de praktijk.

Simone van den Nouweland speltherapeut bij Emoties Enzo