Ik ben Robine en ik ben ontwikkelingspsycholoog en speltherapeut. Sinds 2018 werk ik bij Emoties-Enzo. Ruim 10 jaar heb ik ervaring in het werken met kinderen en hun families in de zorg, thuis, en in scholen in verschillende landen. Lange tijd woonde ik in Engeland (Oxford) waar ik mijn studies ontwikkelingspsychologie en speltherapie heb gedaan. Ik werkte als speltherapeut op een lagere school met kinderen met heel uiteenlopende problematiek, zoals sociale, emotionele, en gedragsmoeilijkheden, hechtingsproblemen, en kinderen uit gebroken families. Daarnaast ben ik verpleegkundige en werkte ik in een hospice voor kinderen en jong volwassenen. Hier kreeg ik van heel dichtbij te maken met verlies en rouw door ziekte en dood. Ik maakte mee hoe patienten en hun naasten daar allemaal op hun eigen manier mee omgingen en de soort zorg en steun die zij waardeerden. Sinds eind 2017 woon ik weer in Nederland en ben ik werkzaam als speltherapeut en verpleegkundige. Onlangs heb ik de opleiding tot ‘play and creative arts counsellor for children/young people’ afgerond en dit gebruik ik in de therapie die ik geef.

Bij speltherapie maak ik gebruik van een varieteit aan materialen, zoals schilder/teken/knutsel materialen, klei, muziekinstrumenten, zand, speelgoed voor rollenspel, waardoor kinderen zich uit kunnen drukken op de manier die het beste bij hen past in een beschermde, vrije omgeving. Het uitgangspunt van speltherapie is dat spel de meest natuurlijke taal van kinderen is. Het is hun manier om te laten zien wat er binnenin hen afspeelt. In mijn benadering laat ik mij vooral leiden door wat het kind zelf brengt en daar speel ik op in en werken we mee. Door ieder geheel te accepteren zoals hij is en door zelf oprecht, open en nieuwsgierig te zijn, hoop ik mijn clienten een plek te bieden waar zij zich veilig voelen en waar ik hen kan helpen te verkennen en zich bewust te worden van hoe zij hun wereld beleven. Ik probeer hen zo te ondersteunen dat zij zelf hun eigen weg, krachten en oplossingen kunnen vinden.

Robine van Wel speltherapeut bij Emoties Enzo