Informatie over zorgverzekeringen 2019:

De commissie verzekeringen van de NVAZ heeft de verzekeringen die antroposofische geneeskunde al vergoedden onderzocht en de conclusie is dat de maximum vergoedingen in bijna alle gevallen verlaagd zijn. De aanvullende verzekeringen die de kunstzinnige therapie al eerder vergoedden, blijven dat ook in 2019 doen.
Qua maximale vergoeding steekt Nationale Nederlanden Delta Lloyd Top (onderdeel CZ) eruit en de aanvullende polissen van VGZ zijn het breedst dekkend.
Ons onderzoek kan niet gepubliceerd worden omdat er geen rechten aan ontleend kunnen worden.
We gebruiken het om in 2019 met verzekeraars contact te hebben en waar mogelijk te onderhandelen.