Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland
Het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland is een netwerk van ervaren (zorg)professionals speciaal voor gezinnen met een ernstig ziek kind. Samen met het NIK krijgen en behouden gezinnen de regie over hun eigen situatie. Zo komt er meer rust en balans in het gezin. Binnen het NIK is de netwerkcoördinator het eerste aanspreekpunt voor ouders en (zorg)professionals

Wat doet het NIK voor ouders en (zorg)professionals?

· Ondersteunt een gezin bij het organiseren van zorg.

· Luistert naar alle vragen die een gezin bezighoudt en denkt mee.

· Geeft advies over allerlei praktische zaken, zoals waar een gezin terecht kan in de gemeente voor speciale hulp.

· Helpt een gezin keuzes te verhelderen en denkt mee in mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld hoe een gezin de zorg kan afstemmen op de gezinssituatie en werk.

· Stimuleert de afstemming tussen alle (zorg)professionals die betrokken of nodig zijn voor een gezin.

Kijk voor meer informatie op www.nikhollandrijnland.nl of neem contact op met info@nikhollandrijnland.nl