Iedereen is uniek. Ieder kind is anders, iedere opvoedingssituatie is anders. Het kan soms zo verbazend zijn dat je twee kinderen kunt hebben die je, denk je, precies hetzelfde opvoedt, terwijl de één gedragsproblemen laat zien en de ander niet.

Gedragsproblemen bij kinderen

Maar wat zijn gedragsproblemen eigenlijk? Wat voor de ene ouder een gedragsprobleem is, hoeft dat voor de ander helemaal niet te zijn. En wat zijn oorzaken van gedragsproblemen? Soms ligt er een psychiatrische stoornis onder (iets wat in de hersenen niet ‘goed’ gaat) en soms heeft het gedrag psychosociale oorzaken. Over het algemeen zijn ouders heel goed in staat om hun kind te helpen met moeilijke dingen in hun leven. Als ouder voel je intuïtief vaak heel goed aan hoe het gaat en voel je dat er iets speelt bij je kind. Maar soms kan het voor ouders moeilijk zijn om er achter te komen wat er nou speelt bij het kind en waardoor het kind problemen ervaart. Dit kan een reden zijn om de problemen voor te leggen aan een therapeut.

Wij richten ons in de praktijk op psychosociale oorzaken. Er kan van alles gebeuren in het leven van het kind waardoor de ontwikkeling of de opvoeding van het kind verstoord wordt. Echtscheiding, ziekte en dood zijn daarvan de meest duidelijke voorbeelden, maar er spelen ook heel veel andere zaken waar een kind last van kan hebben.

Sociale omgeving

Bij gedragsproblemen kijken we niet alleen naar het kind maar ook naar de sociale omgeving van het kind. De opvoedingssituatie, schoolsituatie, vrienden etc. We proberen een zo compleet en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de omgeving waar het kind zich in beweegt om te kijken wat we kunnen doen om het kind te helpen. Soms is het voldoende om het kind te behandelen, soms is het nodig de omgeving erbij te betrekken. Soms blijkt het niet nodig om het kind te behandelen maar is opvoedingsondersteuning voldoende. Bij de gezinsbegeleiding of opvoedingsondersteuning maken we actief gebruik van het enneagram. Door in kaart te brengen hoe de karakterstructuren van de verschillende gezinsleden zijn, komt er al meer inzicht in waarom iemand reageert zoals hij reageert. We bespreken de situaties waar de opvoeding vastloopt en hoe de reacties dan zijn. Door uitgebreid stil te staan bij de normen en waarden van de opvoeder, maar ook bij hoe kinderen kunnen zijn en wat ze nodig hebben, komen we tot een andere manier van omgaan met het kind.