Linda Lawa
Linda is kunstzinnig therapeut en gecertificeerd creatief gezinstherapeut. Ze werkt ruim 10 jaar met mensen geraakt door kanker en is gespecialiseerd in kanker in het gezin. Ook werkt Linda met kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast houdt zij zich bezig met verlies in de breedste zin van het woord.
Linda begeleidt groepen kinderen en jongeren die zelf of in hun omgeving met kanker te maken hebben (gehad). Ook geeft zij les over verdriet en troost op basisscholen en verzorgt zij de gastles Praten over kanker in het voortgezet onderwijs. Voor leerkrachten en intern begeleiders schreef zij ’s Nachts hoor ik de troostvogel zingen, handboek voor leerkrachten die kinderen van een ouder met kanker willen steunen. Linda is initiatiefneemster van “Een echte Kankervoorstelling” een theaterproductie voor en door jongeren over kanker. Ook is zij bestuurslid van stichting Verdriet door je hoofd/ Kankerspoken. Linda werkt veel samen met scholen en is gecertificeerd KICK-trainer (Kunst In Contact met Kinderen), een Kunstzinnige Sociale Vaardigheidstraining (10 tot 16 jaar).

met vermelding Dorieke Fotografie