Emoties-Enzo

verandering zit in jezelf

Begeleiding voor kinderen en volwassenen rondom:
dood en rouw; ziekte in het gezin; echtscheiding; relatieproblemen; psychosomatische klachten; gedrags-, sociale en andere emotionele problemen; opvoedingsproblemen.


NIEUW:
Rouw retraites. Met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, op reis. Aan de slag met je rouw en tegelijkertijd ontspanning, rust en verzorging. Voor meer informatie klik hier.

Monuta organiseert in samenwerking met Anita Witzier en Leoniek van der Maarel een webinar over jongeren en rouw op 16 december 2014. Om in te schrijven: Monuta campagne ‘Even stilstaan bij’ Leoniek ondersteunt Monuta bij de uitvoer van deze campagne.


Laat mij niet hopen gevrijwaard te worden voor gevaren
maar om ze zonder vrees tegemoet te treden
Laat mij niet hopen dat mijn pijn wordt verzacht
maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan
Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven
maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht
Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden
maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen
(vrij vertaald naar Rabindranath Tagore)

Liefde voor Later! De KRO volgt 7 gezinnen waarin een ouder ernstig ziek is. Deze ouder maakt een memory box voor de kinderen. Met Anita Witzier en Leoniek van der Maarel. Klik hier voor de trailer De KRO is op zoek naar gezinnen die hier aan mee willen doen.

Voor Leoniek’s blog klik hier


Bedenk wat je zegt!