Emoties-Enzo

verandering zit in jezelf

Begeleiding voor kinderen en volwassenen rondom:
dood en rouw; ziekte in het gezin; echtscheiding; relatieproblemen; psychosomatische klachten; gedrags-, sociale en andere emotionele problemen; opvoedingsproblemen.


Voor een nieuw programma voor de Evangelische Omroep en de IKON komt de IKON graag in contact met mensen die hen willen vertellen waar zij troost in vinden na het overlijden van een dierbare, recentelijk of langer geleden.
Welke rol had deze persoon in je leven, hoe kijk je naar de toekomst en wat heb of had je nodig om door te gaan… Wat troost je als je verdrietig bent, of ben je daar nog helemaal niet aan toe omdat het gemis te hevig is of omdat je boos bent?
De IKON is heel benieuwd naar jullie verhalen. Wil je met hen praten of heb je vragen, neem dan contact op met Marleen Stelling, per mail op marleen.stelling@ikon.nl.


Laat mij niet hopen gevrijwaard te worden voor gevaren
maar om ze zonder vrees tegemoet te treden
Laat mij niet hopen dat mijn pijn wordt verzacht
maar dat ik de moed zal hebben om haar te doorstaan
Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven
maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht
Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden
maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen
(vrij vertaald naar Rabindranath Tagore)

Liefde voor Later! De KRO volgt 7 gezinnen waarin een ouder ernstig ziek is. Deze ouder maakt een memory box voor de kinderen. Met Anita Witzier en Leoniek van der Maarel. Klik hier voor de trailer De KRO is op zoek naar gezinnen die hier aan mee willen doen.

Voor Leoniek’s blog klik hier


Bedenk wat je zegt!